Kinderen


In samenwerking met verschillende vakkrachten en met behulp van verschillende organisaties organiseer ik naschoolse activiteiten voor kinderen met een vorm van Autisme in Amsterdam Nieuw West (Slotervaart).

Het doel van mijn projecten heeft betrekking tot mijn missie (zie: Meedenken/Missie) en geeft de kinderen met Autisme een kans om:

- Iets leuks te doen in hun eigen buurt en aan onze Maatschappij deel te nemen

Vriendjes te maken en te houden

- Een eigen clubje te hebben en het gevoel van Saamhorigheid te ontwikkelen en hun mogelijkheden op sociaal-emotioneel gebied te vergroten.

Inclusie is hierbij mijn ultieme doel.

Praktische info over de activiteiten:

Voor wie: kinderen tussen 6 – 10 jaar oud met Autisme en/of ontwikkelingsachterstanden.

Hoe: in een klein groepje (4-6 kinderen), onder professionele begeleiding. Je schrijft je in voor minimaal 10 keer.

Ouders mogen aanwezig zijn bij de les.

Kosten: Kleine eigen bijdrage.

Waar: in Amsterdam Nieuw West, in de buurt van Lelylaan.

Tijd: door de week , 16-17:00uur.  Inloop vanaf 15:30 uur.

Proefles: is alleen mogelijk in overleg met Marina. Kosten: 2 euro.

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kind tijdens alle activiteiten.

Info: bel +31 6 26 276 740 of mail  (zie: Contact)

Nieuws over de cursussen en beschrijvingen van elke les onder “Categorieën” (rechts):

Kinderen Nieuws

Mama Vita Nieuws

Cursussen Nieuws

Welke projecten zijn er:

1. Combinatielessen Dans, Spel en Yoga voor kinderen met een vorm van Autisme

Dat zijn speciale bewegingslessen voor kinderen met autisme. De lessen bestaan uit een combinatie van yoga, dansexpressie, schrijfdans en spel. Een vast begin en eindstructuur geeft houvast, plus het herhalen van wat wij in eerdere lessen geleerd hebben. De groep is klein waardoor veel aandacht gegeven kan worden aan de kinderen en elk kind ook de ruimte kan krijgen voor eigen inbreng.

Het is heel leuk om de kinderen te zien ontwikkelen tijdens de cursus; zij krijgen meer vertrouwen in hun lijf, leren nieuwe verbanden te leggen, leren ontspannen, samen werken en hebben vooral erg veel plezier! Wij gaan altijd uit van de mogelijkheden van elk kind.

Een bijzondere cursus voor bijzondere kinderen!

2. Beeldende Vormgeving

De lessen zijn rondom een thema gebouwd en met behulp van een geïllustreerd verhaal gaan de kinderen verschillende creatieve opdrachten doen.

De hoofdthema’s kunnen zijn:de vier elementen (aarde, lucht, water en vuur), emoties (blij, bedroefd, bang en boos) en tegenstellingen (donker/licht, werkelijkheid/fantasie, hard/zacht, zwart-wit/kleurrijk)

Het verhaal heeft altijd elementen van de beleveniswereld van de kinderen in zich. Het kunnen elementen zijn waarvoor zij misschien bang zijn of wat zij spannend vinden (eerste schooldag, donker, alleen zijn, anders zijn dan de anderen, water etc.)  Er is vaak een lastige situatie in het verhaal, die door het hoofdpersoon in het verhaal opgelost wordt. De kinderen kunnen zich met het hoofdpersoon identificeren.

Na het vertellen van het verhaal met de plaatjes krijgen de kinderen een tekenopdracht wat iets met het verhaal te maken heeft.

Het zijn vaak vormtekeningsopdrachten, die de fijne en grove motoriek van de kinderen stimuleren en hun grensbeleving aanspreken. Met grote bewegingen gaan zij over het papier (ruimte innemen) met rondjes of met rechte/kromme lijnen of met stipjes.

In elke les komt er een nieuw creatieve opdracht aanbod. De kinderen komen met verschillende technieken en materialen in aanraking.

Er wordt klei gebruikt om hun tastzin en fantasie aan te spreken. Vaak vinden de kinderen de klei ‘vies’ en ‘glibberig’. Door hiermee toch te werken en te spelen kunnen zij op een veilige manier nieuwe ervaringen opdoen.

Pastelkrijtjes in de vorm van poeder zijn ook zeer geschikt om mee te werken  Met de heldere kleuren spreken ze het gevoelsleven van de kinderen aan. De pastelkrijtjes kunnen de kinderen op zeefjes wrijven zodat zij er poeder van kunnen maken. De poeder smeren zij met hun handen over het papier en zo mengen zij de kleuren met elkaar.

Naast het kleien en het tekenen met pastelkrijtjes kunnen de kinderen ook met vloeibare verf schilderen. Soms met waterverf (vloeibaar en doorzichtig) en andere keren met plakkaatverf (dekkend, leent zich goed voor het stempelen, bijvoorbeeld.).

Een van de activiteiten die de kinderen erg leuk vinden is het knippen en plakken van verschillende materialen.

Het werken in een groepje is meestal stimulerend voor de kinderen; zij zien iets bij de ander en denken: “oh, dat wil ik ook doen”. Zij leren zo ook dat er veel manieren zijn om iets te maken.


3. Muziektherapie:Muz.Instr

Muziektherapie is een non-verbale therapie. De muziek wordt methodisch ingezet om problemen of bijzonderheden op sociaal, emotioneel, communicatief en/of gedragsmatig gebied te helpen veranderen. Het (emotionele) ontwikkelingsniveau is het uitgangspunt waarbij de therapeut aansluiting zoekt.

Door muziek kun je emotioneel geraakt worden, in beweging gezet worden, ontspannen raken, verbondenheid en steun ervaren in het samenspel. Van deze kenmerken maakt muziektherapie gebruik om de gewenste ontwikkeling te bereiken.

Werkwijze muziektherapie kinderen met autisme:

Bij muziektherapie met de kinderen is sprake van een bepaalde opbouw om hen zoveel mogelijk overzicht en structuur te kunnen bieden. Daarbij komen verschillende aandachtsgebieden aan de orde.

Het eerste deel omvat muziek met accordeonbegeleiding waarbij centraal staat:

·         beweging (motoriek, lichaamsbesef)

·         taal-en spraak (zingen, liedteksten aanvullen)

·         cognitie (eigen inbreng bij liedjes/beweging, aandacht- en concentratie training)

Bij het tweede deel piano met gebruik van instrumenten waarbij de focus ligt op:

·         leren omgaan met het instrument

·         luisteren naar elkaars spel

·         samenwerken zodat er muzikaal samenspel klinkt

·         ieder kind een passende en zinvolle rol laten vervullen binnen het muzikale geheel

Belangrijk uitgangspunt bij de muziektherapie blijft elke keer datgene wat de kinderen op het moment zelf inbrengen en laten zien.


 4. Moestuinproject:

Stedelijk tuinieren/moestuin:

In 2012 ben ik in samenwerking met de buren en deskundigen begonnen aan een tuinproject in onze buurt. Wij hebben workshops en trainingen gevolgd als voorbereiding en zijn in de lente begonnen met onze moestuin. Veel complimenten en waardering gekregen vanuit de samenleving. Kinderen waren nauw bij alle werkzaamheden betrokken (waaronder kinderen met autisme). De bedoeling is dit project verder te verspreiden en uit te breiden in de loop van 2013. Hiervoor is een nieuwe werkgroep gevormd met enthousiaste mensen. Er zijn al bakken besteld voor de nieuwe tuin in de buurt. Mijn doel is, dat zoveel mogelijk kinderen (o.a. met autisme) met tuinieren kunnen helpen. Hierdoor doen ze veel nieuwe ervaringen op, leren nieuwe mensen kennen en last but not least krijgen ze zomaar tussendoor weetjes over verschillende planten mee.

5. Van Karel Appel tot zingen en Swingen!karel appel

Hou je van tekenen, schilderen,  dansen en  zingen? En van grappige spelletjes met muziek en beweging? Dan zijn deze creaTIEVE DOE -workshops iets voor jou!

- ontdek verschillende materialen en technieken, experimenteer

- onderzoek ritme en compositie, samen en in je eentje

- improviseer met je handen, voeten, je lijf, klank, muziek en stilte bij je eigen en elkaars kunstwerken

We beginnen met het thema Gevoelige Dieren – Fantastische Wezens om onze eigen Karel Appel te maken. Daarna gaan we op wereldreis. We ontdekken de verhalen en muziek uit andere landen. Met zang, spel en beweging maken we daar ons eigen verhaal van. Per keer bezoeken we een ander (ei)land. De kunst en verhalen mogen mee naar huis.

6. Vanaf September 2014: Brusjes Club